Mümkün olan kurslar

Məlumatlar; Məqalələr

Məlumatlar; Məqalələr

Hər bir öyrənən özünün bilik və bacarıq səviyyəsini düzgün qiymətlə...
Course

Azərbaycan dili 1

Azərbaycan dili 1

Course

İngilis dili 1

İngilis dili 1

Course

Azərbaycan dili 2

Azərbaycan dili 2

Course

İngilis dili 2

İngilis dili 2

Course

Azərbaycan dili 3

Azərbaycan dili 3

Course

İngilis dili 3

İngilis dili 3

Course

Azərbaycan dili 4

Azərbaycan dili 4

Course

İngilis dili 4

İngilis dili 4

Course

Azərbaycan dili 5

Azərbaycan dili 5

Course

İngilis dili 5

İngilis dili 5

Course

Azərbaycan tarixi 5

Azərbaycan tarixi 5

Course

Azərbaycan dili 6

Azərbaycan dili 6

Course

İngilis dili 6

İngilis dili 6

Course

Azərbaycan tarixi 6

Azərbaycan tarixi 6

Course

Ümumi tarix 6

Ümumi tarix 6

Course

Azərbaycan dili 7

Azərbaycan dili 7

Course

İngilis dili 7

İngilis dili 7

Course

Azərbaycan tarixi 7

Azərbaycan tarixi 7

Course

Ümumi tarix 7

Ümumi tarix 7

Course

Azərbaycan dili 8

Azərbaycan dili 8

Course

İngilis dili 8

İngilis dili 8

Course

Azərbaycan tarixi 8

Azərbaycan tarixi 8

Course

Ümumi tarix 8

Ümumi tarix 8

Course

Azərbaycan dili 9

Azərbaycan dili 9

Course

İngilis dili 9

İngilis dili 9

Course

Azərbaycan tarixi 9

Azərbaycan tarixi 9

Course

Ümumi tarix 9

Ümumi tarix 9

Course

Azərbaycan dili 10

Azərbaycan dili 10

Course

Ədəbiyyat 10

Ədəbiyyat 10

Course

İngilis dili 10

İngilis dili 10

Course

Azərbaycan tarixi 10

Azərbaycan tarixi 10

Course

Ümumi tarix 10

Ümumi tarix 10

Course

Azərbaycan dili 11

Azərbaycan dili 11

Course

Ədəbiyyat 11

Ədəbiyyat 11

Course

İngilis dili 11

İngilis dili 11

Course

Azərbaycan tarixi 11

Azərbaycan tarixi 11

Course

Ümumi tarix 11

Ümumi tarix 11

Course

Математика 1

Математика 1

Course

Английский язык 1

Английский язык 1

Course

Русский язык 2

Русский язык 2

Course

Математика 2

Математика 2

Course

Английский язык 2

Английский язык 2

Course

Русский язык 3

Русский язык 3

Course

Математика 3

Математика 3

Course

Английский язык 3

Английский язык 3

Course

Русский язык 4

Русский язык 4

Course

Математика 4

Математика 4

Course

Английский язык 4

Английский язык 4

Course

Русский язык 5

Русский язык 5

Course

Математика 5

Математика 5

Course

Английский язык 5

Английский язык 5

Course

История Азербайджана 5

История Азербайджана 5

Course

Математика 6

Математика 6

Course

Английский язык 6

Английский язык 6

Course

Физика 6

Физика 6

Course

Биология 6

Биология 6

Course

История Азербайджана 6

История Азербайджана 6

Course

История 6

История 6

Course

География 6

География 6

Course

Математика 7

Математика 7

Course

Английский язык 7

Английский язык 7

Course

Биология 7

Биология 7

Course

История Азербайджана 7

История Азербайджана 7

Course

История 7

История 7

Course

География 7

География 7

Course

Математика 8

Математика 8

Course

Английский язык 8

Английский язык 8

Course

Биология 8

Биология 8

Course

История Азербайджана 8

История Азербайджана 8

Course

История 8

История 8

Course

География 8

География 8

Course

Математика 9

Математика 9

Course

Английский язык 9

Английский язык 9

Course

Физика 9

Физика 9

Course

Биология 9

Биология 9

Course

История Азербайджана 9

История Азербайджана 9

Course

История 9

История 9

Course

География 9

География 9

Course

Математика 10

Математика 10

Course

Английский язык 10

Английский язык 10

Course

Физика 10

Физика 10

Course

История Азербайджана 10

История Азербайджана 10

Course

История 10

История 10

Course

География 10

География 10

Course

Математика 11

Математика 11

Course

Английский язык 11

Английский язык 11

Course

Физика 11

Физика 11

Course

Биология 11

Биология 11

Course

История Азербайджана 11

История Азербайджана 11

Course

История 11

История 11

Course

География 11

География 11

Course

Buraxılış imtahanları

Buraxılış imtahanları

Course

Выпускные экзамены

Выпускные экзамены

Course

Buraxılış imtahanı (tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

Buraxılış imtahanı (tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

Course

Azərbaycan dili

Azərbaycan dili

Course

Русский язык

Русский язык

Course

Литература

Литература

Course

Английский язык

Английский язык

Course

Математика

Математика

Course

Биология

Биология

Course

История

История

Course

География

География

Course

Ali məktəblər

Ali məktəblər

Course

Dövlət qulluğu

Dövlət qulluğu

Course

Müəllim otağı

Müəllim otağı

Course

Объявления сайта

(Müzakirə üçün mövzu yoxdur)